• Чуждоезиково обучение

  Учебен център "МаксимУм" предлага гъвкава схема за организиране на чуждоезиково обучение на работното място, както и допълнителни занимания по програми, зададени от клиента.
 • Учебни зали

  Учебен център "МаксимУм" разполага с три модерно оборудвани учебни зали, в които се провеждат ежедневни занятия в удобно за курсистите време.
 • Стандартизация

  Учебен център „МаксимУм“ работи в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Организация и провеждане на обучения“.
 • 1
 • 2
 • 3

Нашата занималня е предназначена за деца на възраст 4-6 години и цели да им създаде увереност и приятно усещане за забавление, докато изучават чуждия език. Заниманията се провеждат понеделник и четвъртък по два учебни часа от 16.00ч. до 17.20ч. и са разделени в два модула: активно учене и учене чрез игра. Обучението стартира на 05.10.2020г.. За повече информация позвънете на тел. 0879 85 71 70.