Обучението по общ английски език за възрастни е разделено в 5 нива: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. Всяко от нивата е с хорариум 100-120 учебни часа и е съобразено с изискванията и разпределението на Общата езикова рамка на СЕ. Курсовете се провеждат по системата на Oxford University Press New Headway. Всяко от нивата въвежда базова лексика от около 1500 думи, основна граматика и акцент върху умения за изразяване на английски език. В допълнение към основната програма се предлагат междинни нива за затвърждаване и развиване на знанията между основните нива, както и занятия, развиващи комуникативните умения на курсистите. Специализираните курсове подготвят за явяване на международни изпити като TOEFL, IELTS, CAE, както и за покриване на професионални нива - СТАНАГ 6001 стандарт за владеене на английски език при военните. Курсовете по бизнес английски език акцентуват върху изграждане на допълнителен речников запас в области като: финанси и банково дело, счетоводство, маркетинг и реклама, медицина и хотелиерство.