Екипът на УЦ "МаксимУм" има разработена система за обучение по български език на чужденци. Заниманията са по-индивидуален график, който се разработва с курсиста и съответства на неговите цели, време и възможности. Екипът от преподаватели се състои от специалисти в областта на българската филология с отлични познания по английски език.