Учeбна система: New International Business English/Cambridge University Press

Целева аудитория: служители от специализирана администрация, средно мениджърско ниво.

Хорариум: 80 учебни часа

График на занятия:

  • 2х3 уч.ч. в продължение на 16 седмици (сутрин, вечер)
  • 3х3 уч.ч. в продължение на 12 седмици (вечерни занятия)
  • 2х5 уч.ч. в продължение на 10 (обучение през уикенда)

Продължителност на учебен час: 40 минути

Брой курсисти в група: 5-7

Входящо ниво: В2-С1/Upper-Intermediate (напреднали), разпределение след входящ езиков одит (комплексна проверка на уменията – четене, лексика, граматика и писмена задача).

Съдържание и структура на курса: Програмата за корпоративно обучение по бизнес английски език на УЦ “МаксимУм” е специално разработена да покрива широк спектър от дейности, присъстващи в работния цикъл на една компания. Курсистите, съобразно входящото ниво, усъвършенстват лексикалните си знания в следните области: продажби, реклама, търговски преговори, човешки ресурси, презентиране, организационни структури и методи за плащане. Особено внимание се обръща на развиване на умения за изготвяне на бизнес кореспонденция, като в рамките на курса се разработват под формата на индивидуални задача официални писма, факсове, паметни бележки, оферти, отговори на клиентски запитвания и оплаквания. Развиват се умения за общуване и представяне в конкретни делови ситуации, посредством ситуационни игри, казуси и дискусии. Насърчава се индивидуализацията на учебния процес, тоест пречупване на учебните задачи през призмата на реалните задължения и функции, които курсиста изпълнява в компанията, с цел максимална близост до работната среда.