• Чуждоезиково обучение

  Учебен център "МаксимУм" предлага гъвкава схема за организиране на чуждоезиково обучение на работното място, както и допълнителни занимания по програми, зададени от клиента.
 • Учебни зали

  Учебен център "МаксимУм" разполага с три модерно оборудвани учебни зали, в които се провеждат ежедневни занятия в удобно за курсистите време.
 • Стандартизация

  Учебен център „МаксимУм“ работи в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Организация и провеждане на обучения“.
 • 1
 • 2
 • 3