Учебен център „МаксимУм“ предлага модерна и достъпна образователна алтернатива както за най-малките ни ученици, така и за многобройните ни корпоративни клиенти.

Центърът разполага с три модерно оборудвани учебни зали, в които се провеждат ежедневни занятия в удобно за курсистите време. Екипът от преподаватели се състои от 13 мотивирани и компетентни специалисти, възпитаници на реномирани български и чужди висши учебни заведения.

Разработената методика отговаря на съвременните изисквания за комплексна чуждоезикова подготовка и се основава на водещи заглавия на Oxford University Press, Longman, Heineman, Langenscheidt и др.

Учебен център „МаксимУм“ работи в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Организация и провеждане на обучения“, който гарантира административния капацитет и процедурната и логическа последователност на всички предприети действия на екипа в планирането и в практическото организиране на обученията, реализирани от фирмата.