• Ивайла Стоева - преподавател по английски и немски език, специалист в подготовката за сертификатните изпити на Cambridge University, TOEFL, IELTS
 • Боряна Венева - преподавател по английски език.
  Бакалавър по начална училищна педагогика към СУ "Св. Климент Охридски"
  Специалист по ранно чуждоезиково обучение
 • Татяна Иванова - преподавател по английски език.
  Бакалавър по Английска филология към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Татяна Касимова - преподавател по английски и руски език
  Магистърска степен по Английски и руски език.
 • Калина Алексиева - преподавател по английски език
  Бакалавър по Английска филология към СУ "Св. Климент Охридски".
 • Николета Керанова - преподавател по английски език
  Магистър по Английска филология към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Надежда Стефанова - преподавател по английски език
  Магистър по английска филология към СУ "Св. Климент Охридски".
 • Богдан Богданов - преподавател по английски език
  Бакалавър по Английски филология към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Цветелина Гаврилова - преподавател по английски език.
  Студент Румънска филология в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Васил Барбов - преподавател по английски език.
  Студент Международни отношения в СУ "Св. Климент Охридски"
 • Мира Илиева - преподавател по немски език.
  Магистър по немска филология към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Евелина Севестакиева - преподавател по немски език.
  Бакалавър по немска филология към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Агнес Маздрашка - преподавател по математика.
  Магистър по математика към СУ "Св. Климент Охридски"
 • Цветана Ковачева-Савова - преподавател по математика.
  Магистър по Математика към СУ "Св. Климент Охридски"