Целогодишно обучение на ученици 1-4, 5-7клас по английски език. Заниманията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа.