Ние предлагаме качествени образователни услуги посредством индивидуален подход и много забавление!

Нашата цел е осигуряване на добавена стойност. При работата ни с деца се стремим не само към придобиването на качествени и дълготрайни познания, но и към подобряване на способността им за работа в екип, комуникация и активно участие. Базирайки се на принципите и методите на неформалното образование създаваме среда за ефективно и ефикасно учене.

За нуждите на най-малките, Учебен център "МаксимУм" разполага с учебна зала за провеждане на занимания по чужди езици, приспособена за развитие на речта и творческите умения.

Учебен център „МаксимУм“ предлага:

  • образователни курсове по чужди езици и подготовка за полагане на международно признати езикови сертификати;
  • подготвителни курсове по общообразователни предмети за кандидатстване в средните и висши училища в България;
  • езикови курсове с обща тематика, предназначени за широката аудитория, курсове по разговорен английски и немски език;
  • курсове по български език и математика след 7 клас.