Екипът на учебен център „МаксимУм“ има дългогодишен опит в организацията, провеждането и отчитането на обучения на клиенти от държавния и бизнес сектор. Центърът е специализирана школа за обучителни услуги с добри традиции в професионалната чуждоезикова подготовка на възрастни и провеждането на тренинги за ключови компетенции. От 2003 година в компанията работи екип от висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в работата с възрастни. Разполагаме със съвременна материална база, включително 3 напълно оборудвани учебни зали и мултимедия, отговаряща на нуждите за ефективно провеждане на учебния процес.

С цел предоставяне на максимално качествена и гъвкава схема за нашите корпоративни клиенти, ние предлагаме и организиране на чуждоезиково обучение на работното място, както и допълнителни занимания по програми, зададени от клиента.

Програми:

  • образователни курсове по чужди езици и подготовка за полагане на международно признати езикови сертификати.
  • езикови курсове с обща тематика, предназначени за широката аудитория, курсове по разговорен английски и немски език.
  • бизнес английски/немски.
  • курсове по български език за чужденци.
  • специализирани чуждоезикови професионални курсове в областта на туризма, хотелиерството, медицина и др.