Обучението по общ немски език за възрастни е разделено в 6 нива: А1, А2, B1, B2, C1 и C2, всяко с хорариум 100 учебни часа.

Курсовете се провеждат по системите на известното немско издателство Langenscheidt - Berliner Platz и Em. Всяко от нивата въвежда базова лексика от около 1500 думи, основна граматика и акцент върху умения за изразяване на немски език.

В допълнение към основната програма се предлагат и курсове за подготовка на сертификатите на Гьоте институт, както и приравнителни изпити в елитните езикови гимназии.