Учeбна система: разработка на екипа УЦ “МаксимУм” с помощни материали на издателствата Cambridge University Press и Oxford University Press

Целева аудитория: курсисти от всички нива, нуждаещи се от развиване и затвърждаване на умения за изразяване на английски език

Хорариум: 20 учебни часа

График на занятия:

  • 1х3 уч.ч. в продължение на 10 седмици (сутрин, вечер)
  • 2х3 уч.ч. в продължение на 5 седмици (вечерни занятия)

Продължителност на учебен час: 40 минути

Брой курсисти в група: 5-7

Входящо ниво: всички нива след разпределение при входящ езиков одит (разговор/интервю с преподавател)

Съдържание и структура на курса: Програмата по разговорен английски език на УЦ “МаксимУм” изгражда увереност у курсистите при общуване и изразяване на английски език, посредством дискусионни теми, диалози в реално време, ролеви игри, презентации и тематична лексика. Съдържанието на програмата е разработено на база помощни материали на издателствата Cambridge University Press и Oxford University Press, представляващи тематични задачи за описание, дискусия, диалог, презентация.

Теми:

Сравнения: откриване на прилики и разлики

  • Описание: по задание, изготвяне на резюме
  • Ситуационни диалози - на летища/гара/ в банка/ аптека и др.
  • Официални срещи и преговори
  • Фирмена презентация, представяне на нов продукт
  • Отпускане на кредит, Финансови транзакции
  • Човешки ресурси и кариера, Интервю за работа
  • Изграждане на рекламни планове и стратегии
  • Дискусии по актуални политически и икономически теми: ЕС, либерализация на пазара, данъци и др.